Ostutingimused

OÜ Hello24shop, aadress Tihase 34, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab www.hello24.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD
1.1 www.hello24.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1 E-poes kuvatavate toodete laos olemasolu või oodatavat tarneaega näeb vastava toote kirjelduses. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Saabaste kirjelduses olevad mõõdud on mõõdetud erinevate vahenditega ning võib esineda veaprotsent +/- 0,5 cm
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks). Tellimuse kinnitamiseks tasub Teenuse kasutaja läbi pangalingi arvel näidatud lõppsumma. Postiga saatmisel lisandub postikulu. Teenuse osutaja saadab tellimuse kinnituse Teenuse kasutaja e-posti aadressil.
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müügitehing loetakse kinnitatuks peale tellimuse eest raha laekumist Teenuse osutaja arvelduskontole.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine 
Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisage korvi“.
Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige „Uuendage“ ikoonile. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormistage tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. Tellimust saate esitada külalisena või registreeritud kasutajana.
Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka”. Edasi valige omale sobiv kauba kättesaamisviis. Järgmise etapina saate valida, kas tasute tellimuse eest pangalingi vahendusel, pangaülekandega või ise kaubale järele tulles sularahas või pangakaardiga.
Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) tellimuse kinnituse järgselt tasumisele kuuluva summa laekumisest Hello24.ee OÜ arvelduskontole.

4. HINNAD
4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1 Postitame laos oleva kauba kolme tööpäeva jooksul peale tellimuse eest raha laekumist Hello24.ee  OÜ arvelduskontole.
5.2 Märkides kättesaamise viisiks „`Tulen ise järele” saadetakse koos tellimuse kinnitusega Teenuse kasutajale FB link, kus saab vaadata kaupluse lahtiolekuaegu ja tulla kaubale koheselt järgi, soovi korral pannakse pakk maja ees asuvasse pakiautomaati ning saadetakse pakiautomaadi neljakohaline kood, millega saab soovi korral ka pakki tagastada vastavalt punktile 5.3. tagastuskood kehtib 14 päeva arvates paki kättesaamisest.

5.3 Valides kauba kättesaamise tingimuseks “Tulen ise järele” kohustub Teenuse kasutaja tulema kaubale järele mõistliku aja jooksul arvates 5.2 nimetatud tellimuse kinnitusest arvates, kuid mitte hiljem kui 14. päeva jooksul. Selisel juhul loetakse kaup Teenuse kasutaja poolt kätte saaduks hiljemalt neljatesitkümnendal päeval arvates 5.2. nimetatud tellimuse kinnituse saatmisest ja kehtima hakkab 14 päevane tagastusõigus. Kui klient ei tule kaubale järele 14 päeva jooksul  ega saada teatist lepingust taganemisest, loetakse, Teenuse kasutaja on kauba vastu võtnud ning  hoiustatakse kaupa laos Teenuse kasutaja kulul.

5.3. Kauba kätte saades kohustub Teenuse kasutaja kauba üle vaatama ning juhul kui kaup on puudustega, mittekomplekne v.s teavitama Teenuse osutajat esimesel võimalusel kuid mitte hiljem, kui 5 päeva jooksul.

6. LEPINGUST TAGANEMINE
6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik taganemisavaldus tuleb saata elektronposti aadressil info@hello24.ee  E-maili tuleb märkida tellimuse number, kaup,millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, pangaandmed).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kätte saamisest Teenuse osutaja poolt.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS
7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.E- poest tellitud kaup tagastatakse sama tagastuskoodiga,( skanneerida tuleb ribakoodi või sisestada numbrid käsitsi) millega pakk tuli. Kaupade vahetus toimub Teenuse osutaja kulul.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata selliselt, et seda on võimalik müüa teiste samaliigiliste.
7.3 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast toote tagastamist Teenuse osutajale

7.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.7.5 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.2 toodud tingimustele, teavitatakse sellest Tarbijat Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva Hello24.ee OÜ pretensioonide esitamise korrale”.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kasutatakse vaid ulatuses, mis on vajalik teenuse täitmiseks.
9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.
9.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress.
9.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
9.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud eelneval kirjalikul nõusolekul.
9.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

10. KASUTAMISTINGIMUSED
Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Ostuinfo ning nõustun nendega“, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud  tingimustega

Pretensiooni esitamise õigus
Kõikide toodete suhtes kehtib seadusest tulenev kaheaastane pretensiooni esitamise õigus. Pretensiooni esitamisel eeldatakse esimesel kuuel kuul peale asja ostjale üleandmist, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba asja üleandmise ajal, selle eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus. Pretensioon tuleb esitada hiljemalt kahe kuu jooksul peale lepingutingimustele mittevastavusest teadasaamist. Ostjal on pretensiooni lahendamisel õigus nõuda asja parandamist või asendamist. Juhul, kui asja ei ole võimalik parandada, asendada või need ebaõnnestuvad või sellega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, võib tarbija ka lepingust taganeda.
Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.OÜ Hello24shop ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest;
• kliendile enne toote ostmist Kaupmehe poolt teatavaks tehtud puudustest.OÜ Hello24shop tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont.Toote teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Kaupmees ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning toote remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui tootel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust.Kui tarbija ei nõustu  OÜ Hello24shop seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel;
• OÜ Hello24shop on puuduse eest vastutav.Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijavaidluskomisjoni või kohtusse: